HROT logo

Pravidla hry HROT

Obecně

Terénní týmová hra HROT se koná v sobotu 13. dubna 2019 v Napajedlích a blízkém okolí. Start je v 9:30 v parčíku na ulici Komenského u severní brány zámeckého parku u pomníku K. H. Borovského, to je na GPS souřadnicích 49.17059N, 17.51409E. Na start se prosím dostavte s alespoň 20minutovým předstihem, kdy proběhne prezentace hráčů, případné upřesnění pravidel a předání startovní obálky.

Konec hry bude nejpozději v 17:00 někde v Napajedlích. Čas konce bude upřesněn nejpozději na startu.

Hráči a tým

Hra je koncipována jako týmová. Týmy jsou dvou– až čtyřčlenné. Je určena mladším i starším hráčům od 14 let. Hráči mladší 18 let přinesou nejpozději na start hry písemný souhlas zákonného zástupce. Výjimky ze složení týmu lze konzultovat s organizátorem.

Hráči přihlašují do hry celý tým vyplněním předběžné elektronické přihlášky a zaplacením startovného za každého člena týmu. Bez zaplacení startovného není tým přihlášen. Kapacita hry je 10 týmů a dřívější přihlášky a platby mají přednost. V případě volné kapacity se lze hlásit a skládat své týmy i na startu, nelze však na to spoléhat.

Přihláška týmu je pouze webová, přihláška hráče je pouze papírová a je nutná pro hráče do 18 let, neboť její součástí je souhlas rodičů. V přihlášce na sebe tým uvede mailový a telefonní kontakt pro případ nenadálé potřeby.

Hráči hrají na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Organizátor není schopen zajistit zdravotní pomoc na trase hry. Rovněž nepřebíráme žádnou zodpovědnost za nezletilé hráče. Účast dětí je zcela v kompetenci jejich zákonných zástupců. Nezajišťujeme ani občerstvení. Vzhledem k charakteru hry doporučujeme vzít si jídlo i nápoje s sebou. Nejkratší trasa hry měří cca 10 km. Hrajeme i za rozumně nepříznivého počasí! :)

Kategorie

Hra HROT je vhodná pro všechny věkové kategorie nad 14 let, soutěžní kategorie je pro všechny společná.

Startovné

Startovné je stanoveno na 30 Kč za hráče a platí se v hotovosti v otevírací době Klubovny pro mládež DOK 13 (Na Kapli 387) nebo převodem na účet 2700396594/2010 s předstihem před hrou. Při platbě na účet prosím uveďte do poznámky jméno hráče a název týmu. Startovné je nevratné.

Platba startovného je možná také těsně před startem, ale nelze spoléhat na volné místo ve hře. Zaplatit lze za každého hráče samostatně i za celý tým dohromady.

Ze startovného pokryjeme část nákladů na materiál, především tisk pomůcek a zadání na stanoviště. Hra je nevýdělečná.

Postup hrou

Hra se skládá ze stanovišť, jejichž počet není předem znám. Stanoviště jsou označena logem hry a číslem. Hráči musí stanovišti procházet postupně, nesmí žádné vynechat. Na stanovišti hráči najdou zpravidla obálku se zadáním, nebo dostanou zadání úkolu od organizátora. Berte si prosím pouze jedno zadání na tým. Poté se hráči odeberou stranou od stanoviště, aby na něj neupozorňovali soupeře, veřejnost či jiné záškodníky.

Skládá-li se stanoviště z více částí, je na to dostatečně upozorněno. Dílčí části stanoviště se stejným pořadovým číslem lze navštívit a luštit v libovolném pořadí.

Vyřešením hádanky, rébusu, šifry nebo splněním úkolu se dozvíte polohu dalšího stanoviště. Šifry obnáší "nahrazovací" abecedy známé například z táborů, skautských oddílů, příběhů o Rychlých šípech apod. - Morseovku nebo Braillo písmo, vlajkovou či semaforovou abecedu, využívají pořadí písmen v abecedě, práci s mapou, hledání skrytých nápisů, ale především vyzkouší vaše schopnosti si všímat něčeho nápadného, podezřelého, skládat informace a podezření dohromady. Hádanky mohou obsahovat slovní hříčky, omalovánky, bludiště, spletence barevných čar a další podivnosti.

V úkolech šifrovacích je použita abeceda bez háčků a čárek a písmeno CH se chápe jako dvě samostantá písmena C a H, tj. anglická abeceda o 26 písmenech. Je-li však použit velký polský kříž, je v něm písmeno CH použito samostatně.

K vyřešení "přemýšlecích" úkolů a šifer by měly stačit znalosti na úrovni základní školy. Je povoleno používat internet a další techniku k luštění. Je povoleno používat navigaci. Ani internet ani GPS však nejsou nutné ke zdárnému dokončení.

K přesunům mezi stanovišti je povolena pouze pěší chůze. Tým se může v průběhu hry na vlastní riziko rozdělit.

Ve hře budou figurovat nápovědy. Rozeznáváme nápovědu k hádance, která by vám měla pomoci přijít na princip luštění, a prozrazovací nápovědu, která vám prozradí rovnou výsledek, a tím pádem umístění dalšího stanoviště.

Detaily k systému nápověd se dozví hráči na startu.

Každá použitá nápověda bude postižena trestným časem. Každá prozrazovací jednou hodinou a každá nápovědní půlhodinou. Použijete-li od jednoho stanoviště obě nápovědy, bude trestný čas za stanoviště snížen z 1,5 hodiny na jednu hodinu.

Vyhrává tým s nejkratším časem, který přijde až do cíle. Přestože je hra koncipovaná jako závod, doporučujeme příliš neběhat a šetřit síly na řešení stanovišť.

Vybavení

Zakázáno je zejména